Írások

A jó vezető alapértékei

Az elmúlt időszakban folytatott beszélgetéseim során egy különös jelenségre figyeltem fel. Mégpedig arra, hogy amíg valaki beosztott pozícióban van, tökéletesen tudja, hogy milyennek is kell lennie a jó vezetőnek. Mindenkinek vannak saját elvárásai a vezetővel szemben, és jól tudja mindazon elveket, hogy hogyan is kellene vezetni tökéletesen egy szervezetet - hiszen azt már manapság minden felsőoktatási intézmény tanítja. De vajon milyen tulajdonságokkal rendelkezik a jóvezető?

Szervezeti integritásfejlesztés

Az elmúlt években érdeklődéssel figyeltem a különböző szervezetfejlesztési formák irányait, eszközeit, nézeteit. Szakmai munkám során én is több irányhoz kapcsolódtam, annak függvényében, hogy mire volt szükségem az adott feladatok mentén.

Jó látni, hogy egyre nagyobb területre jutnak el az integritásfejlesztéssel foglalkozó szakemberek. Ugyanakkor azt is látom, hogy épp úgy vegyesek a meglátások az integritásfejlesztéssel kapcsolatban, mint ahogy vegyes az integritásfejlesztési gondolatok befogadása is. 

A 80% kultúrája - döntési és törési pontok a szervezetben

A formálódó jövő a múlt gyökereiből sarjad - kérdés, hogy ha a lehetőségek alapján látjuk a fejlődési ívet, a változási pontokat, akkor meghozzuk-e időben a szükséges döntéseket? 

A vezetés sötét oldala

Ahogy meséltek a vezetőkről és ami a háttérben van.
Sokféle személyiségtípus vizsgálata és tapasztalati érték eredményeként egész különös vezetési eszköztár kezdett körvonalazódni - pozitív és negatív vetületében megközelítve. Mindenkiben vannak pozitív és negatív jegyek, azonban az érdekes, hogy ezek milyen mértékben dominálnak a vezetési stílusban. Az, hogy mi a jó és mi a rossz, arról valójában a szervezet klímája mesélhetne igazán.